PINSi jõulusoovide nimekirja loosimistingimused

30.11.2015

PINSi jõulusoovide nimekirja loosimistingimused

Ee

PINSi jõulusoovide nimekirja loosimistingimused

 • Kampaania tähtajad võivad muutuda ja PINS jätab endale õiguse kampaania ilma eelneva etteteatamiseta mis tahes ajal lõpetada või seda pikendada.
 • Osalemisperiood on 30.11–22.12 ja võitjad kuulutatakse välja 23. detsembril.
 • Osalemine eeldab kampaaniaperioodil toodete ja teenuste soovinimekirja lisamist ning PINSide kogumist. Kvalifitseerumiseks peavad PINSid olema kampaaniaperioodi ajal liikmete kontole kantud.  
 • Võitjad nõustuvad, et nad kuulutatakse välja PINSi partnerite sidekanalitel (veebisait, sotsiaalmeedia, uudiskirjad jms).
 • Siin toodud teave asendab kogu varem avaldatud teabe ja PINSil on õigus seda igal ajal ühepoolselt muuta või see tühistada. 
 • Auhinnad on varem välja kuulutatud, need ei ole teistele isikutele edasiantavad ega raha või muude alternatiivide vastu vahetatavad.
 • Võitja(d) on vastutav(ad) auhindadega seotud ja auhinnas mitte sisalduvate kulude kandmise ja kõigi vajalike korralduste tegemise eest, sealhulgas reisidokumentide, passide ja viisade hankimine. Auhinnad olenevad nende kättesaadavusest ja nende suhtes kohaldatakse tarnija tingimusi.
 • Korraldajad jätavad endale õiguse võistluse tingimusi muuta ja võistluses osalejate kandidatuurid tagasi lükata, kui need ei lähe kokku kampaania mõttega.
 • Kui auhind pole saadaval, siis jätab korraldaja endale õiguse pakkuda alternatiivset auhinda, mille väärtus on esialgse auhinna väärtusega võrdne või sellest suurem.
 • Võitja(d) on nõus oma nime ja foto kasutamise ning elukoha (riigi, linna ja maakonna) avaldamisega ning tuleb (tulevad) vastu Coalition Rewards SIA kõigile mõistlikele soovidele seoses reklaamiga pärast võitu.
 • Võitja(te)ga ühenduse saamiseks tehakse mõistlikke jõupingutusi. Kui võitja(d) ei ole kättesaadav(ad) või ei vasta neile tingimustele, siis jätab korraldaja endale õiguse pakkuda auhinda järgmisele loosi teel saadud võitjale või, juhul kui loosi jälgitakse, siis jätab korraldaja endale õiguse pakkuda auhinda järjekorras teisele samade kohtunike poolt valitud võitjale.
 • Vastamata jätmine ja/või kohaletoimetamise aadressi mitte esitamine või auhinna saamise nõuetele mitte vastamine võib põhjustada auhinnast ilmajäämise.
 • Korraldajaks on Coalition Rewards SIA (Ziemeļu 4, Mārupe, LV-1053, Läti).