Privaatsuspoliitika

1. Registri nimi

PINS liikmeregister

2. Registripidaja

PINS.CO SIA
Aadress: Mukusalas 42, Riia, LV-1004, Läti
Äriregistri number: 40103273540

3. Registripidaja kontaktandmed 

Janis Zeps
+ 371 28606414

4. Isikuandmed

PINS mobiilirakenduse (PINS App) kasutamise ajal võime paluda teil edastada meile andmeid ja me võime töödelda teie geograafilise asukoha andmeid ja andmeid, mis kuuluvad teie isikuandmete hulka, nagu teie nimi, kasutajanimi ja salasõna, telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress (loetelu ei ole täielik), või paluda teil liituda uudiskirjaga või anda meile tagasisidet.

Isikuandmeid, mida te PINS App rakendusele edastate, käsitletakse ülima hoole ja austusega. PINS kasutab neid andmeid oma kohustuste täitmiseks arve pidamisel PINSide kogumise ja kulutamise üle ning parimate äripakkumiste tegemiseks teile.

Vajadusel võime selliseid isikuandmeid töödelda näiteks turustamiseks, teie korrektseks identifitseerimiseks, teenuste ja kaupade nõuetekohaseks pakkumiseks teile ning teie päringutele vastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks,  püsikliendiprogrammi nõuetekohaseks toimimiseks, süsteemi katsetamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks, kliendisuhete haldamiseks (loetelu ei ole täielik).

5. Isikuandmete avaldamine kolmandatele pooltele

Ülal nimetatud eesmärkidel ja olenevalt teie poolt valitud tootest, võib meil osutuda vajalikuks avaldada ja edastada teie isikuandmeid PINSiga seotud ettevõtetele või meie PINS partneritele või andmetöötlusettevõtetele, kes töötavad meie nimel, reisibüroodele, riigi- ja täiteasutustele, krediitkaardiettevõtetele, millega seoses võidakse saata teie isikuandmed ka väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa majanduspiirkonda vastavalt Safe Harbor põhimõtetele.

Me võime koguda andmeid PINS veebilehe ja PINS App rakenduse kasutamise, liiklusmahtude, tehingute ja muu seonduva statistika kohta ning me võime selliseid andmeid töödelda ja analüüsida. Lisaks sellele võime omandada selliseid andmeid kogumina mainekatelt kolmandatelt pooltelt või avaldada neile selliseid andmeid. Kogumina saadud andmeid ei võeta koost lahti ega vähendada isikuandmete või muude isikut puudutavate andmete tasemeni.

6. Otseturundusalane teabeedastus

Et teha teile pakkumisi ja pakkuda teenuseid, mis peaksid meie arvates teile erilist huvi pakkuma, võib PINS kasutada teie isikuandmeid ja geograafilise asukoha andmeid turunduse ja teabeedastuse eesmärkidel. Teil on igal ajal võimalus loobuda sellise turundusalase teabe saamisest.

PINS ei luba kunagi kolmandal poolel kasutada teie isikuandmeid turunduse ega teabeedastuse eesmärgil.

7. Registri sisu 

Registris hoitakse järgmist teavet:

7.1. Liikme põhiandmed

•  Nimi
•  Telefoninumber
•  Postiaadress
•  E-posti aadress
•  Sünniaeg
•  Keel
•  Sugu
•  Pereliikmete arv
•  Alaealiste laste arv

7.2. Teave PINS liikmelisuse kohta

•  PINS liikmelisuse alguskuupäev
•  PINS kaardi number
•  PINS kaardi tüüp
•  PINS kaart, mis on seotud finantsasutuse poolt väljastatud maksekaardiga või mõnda teist tüüpi PINS kaart.
•  Liikmelisuse tasand
•  Paralleelse kaardi number ja põhiteave nende omanike kohta
•  PINS liikmete identifitseerimine veebis
•  PINS teabe osa (nt lennuliini liikmelisus, partneri meeskonna liikme andmed)

7.3. PINS kaardi andmete kasutamine

•  PINSide arv (kumulatiivsed andmed)
•  Informatsioon märkide kohta, mis võimaldavad omanikul osta üritusi, nagu näiteks ostukoht ja lõppsumma saamise kuupäev (kategooria või toote tasand), kviitungi number, makseviis, ost PINSilt.
•  Info PINSide kasutamise kohta, nagu näiteks PINS partner, tagastatud toode.

7.4. Turunduse ja teabeedastuse alased andmed

•  Keeldude või lubade turustamine
•  Liikme uudiskirjad ja vastavad väljavõtted
•  Turundusalased andmed, nagu näiteks e-kirjade avamise protsent.

8. Turvalisus

Me tagame kõrgetasemelise turvalisuse, et vältida teie isiku- ja makseandmete kadumist, väärkasutust ja volituseta juurdepääsu. PINS App rakendus hoiab kõik teie isikuandmed seadme turvalises parooliga juhtimissüsteemis (Keychain iOS-i jaoks ja kasutaja eelistused Androidi jaoks). Töötlusandmete ja andmeedastuse kaitsmiseks PINS App rakenduse ning meie serveri vahel kasutame turbeprotokolli Transport Layer Security (TLS).

9. Lingid kolmanda poole veebilehtedele

Juhime teie tähelepanu sellele, et see privaatsuspoliitika kohaldub ainult PINS App rakendusele. Kuna PINS App rakendus võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, siis soovitame teil tutvuda teiste lehtede privaatsuspoliitikaga enne oma isikuandmete sisestamist nendele lehtedele. Me ei vastuta andmete eest, mida te jagate teiste veebilehti külastades.